Kalendář událostí

ArboristickA? konference a�zA?ez stromA? vA?era, dnes a zA�traa�?

15.2.2018
8.00
16.2.2018
8.0015.00

Ve dnech 15. a�� 16. 2. 2018 se v Praze – PrA?honicA�ch uskuteA?nA� arboristickA? konference na tA�ma a�zA?ez stromA? vA?era, dnes a zA�traa�?.

Konferenci poA�A?dA? ArboristickA? akademie ve spoluprA?ci s Agenturou ochrany pA�A�rody a krajiny A?R.
AsA?elem konference je shrnout jak dosavadnA� vA?voj danA� problematiky a seznA?mit se s aktuA?lnA�mi aplikaA?nA�mi pravidly, tak i naznaA?it dalA?A� vA?voj v oblasti A�ezu mimolesnA�ch dA�evin. HlavnA�mi impulsy jsou rozA?iA�ujA�cA� se mezinA?rodnA� spoluprA?ce a zvyA?ujA�cA� se zA?jem v oblasti vA?zkumnA?ch organizacA�. Program konference je koncipovA?n tak, aby byl pA�A�nosnA? jednak odbornA�kA?m z A?A�adA? a institucA�, jednak praktikujA�cA�m arboristA?m. SouA?A?sti konference jsou kromA� pA�ednA?A?ek i diskuznA� blogy a praktickA� workshopy.

PodrobnA� informace o programu konference vA?etnA� moA?nosti pA�ihlA?A?enA� naleznete naA�https://www.arboristickaakademie.cz/222-arboristicka-akademie-zimni-arboristicka-konference-rez-stromu-vcera-dnes-a-zitra-15-16-2-2018-vzdelavaci-a-informacni-centrum-floret-pruhon/