Kalendář událostí

Arboristická konference „Řez stromů včera, dnes a zítra“

15.2.2018
8.00
16.2.2018
8.0015.00

Ve dnech 15. – 16. 2. 2018 se v Praze – Průhonicích uskuteční arboristická konference na téma „Řez stromů včera, dnes a zítra“.

Konferenci pořádá Arboristická akademie ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Účelem konference je shrnout jak dosavadní vývoj dané problematiky a seznámit se s aktuálními aplikačními pravidly, tak i naznačit další vývoj v oblasti řezu mimolesních dřevin. Hlavními impulsy jsou rozšiřující se mezinárodní spolupráce a zvyšující se zájem v oblasti výzkumných organizací. Program konference je koncipován tak, aby byl přínosný jednak odborníkům z úřadů a institucí, jednak praktikujícím arboristům. Součásti konference jsou kromě přednášek i diskuzní blogy a praktické workshopy.

Podrobné informace o programu konference včetně možnosti přihlášení naleznete na https://www.arboristickaakademie.cz/222-arboristicka-akademie-zimni-arboristicka-konference-rez-stromu-vcera-dnes-a-zitra-15-16-2-2018-vzdelavaci-a-informacni-centrum-floret-pruhon/