Kalendář událostí

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BLANSKÝ LES SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

7.2.2018
9.00

7. února 2018 se v Křemži uskuteční seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Blanský les se zaměřením na agroenvironmentálně- klimatická opatření.

Seminář se bude konat ve středu 7. února 2018 od 9:00 v zasedací místnosti městyse Křemže (Náměstí 35, Křemže).

Přednášet budou Ing. Josef Makovský, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství), Ing. Klára Čámská, Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny) a dále Ing. Tomáš Vosátka, Mgr. Tereza Rejnková a Radek Janák (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les).

Na semináři budou diskutována závažná témata, která jsou pro naši krajinu důležitá, a na jejichž řešení se spolupodílejí jak zemědělští hospodáři, tak ochránci přírody. Jedná se zejména o podporu šetrných způsobů hospodaření při zajištění péče o nelesní polopřirozené biotopy a o druhy vázané na zemědělsky obhospodařovanou krajinu. Na semináři bude vysvětlen smysl plnění podmínek jednotlivých titulů AEKO, dále budou ukázány a vysvětleny účinky hospodaření na regionálně zajímavé a významné biotopy a druhy a možnosti zlepšení.

Podrobný program naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení bude zajištěno.

Místo na semináři je vhodné si rezervovat prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách http://educa24.cz/(účast je možná i při zaplněné rezervaci)

www.ochranaprirody.cz