Kalendář událostí

Den otevřených dveří na LDF MENDELU

2.2.2018
10.00

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium, tak i magisterské studium. Pro pokračování nabízíme také doktorské studium.

Dne 2. února 2018 budete mít možnost se dozvědět více o nabízených studijních programech a zároveň si prohlédnete prostory, kterými naše fakulta a univerzita disponuje.

Místo konání akce:

Zemědělská 3, Brno (mapa)

budova B, učebna B02 (přízemí vpravo)

 Program akce:

10:00 – Úvodní přednáška, kde budou zájemci o studium podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení a životem na fakultě.

od 10:45  – Možnost komentované nebo individuální prohlídky výukových a účelových prostor fakulty.

Kontakt pro podrobnější informace:

Hana Čerteková

Studijní oddělení LDF MENDELU

Zemědělská 3, 613 00 Brno

telefon: +420 545 134 006

e-mail: hana.certekova@mendelu.cz

ldf.mendelu.cz

facebook.com/ldf.mendelu