Kalendář událostí

Aktuální problémy vodohospodářské: polutanty moderní doby

1.11.2017
9.0016.00

Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
Místnost: 217
Datum: 1. listopadu 2017
Registrace: od 8:30 hod.
Zahájení konference: 9:00 hod.
Předpokládaný konec: 16:00 hod.

konferenci moderuje: RNDr. Josef Fuksa CSc., Odbor technologie vody a odpadů, VÚV

Konference je věnována aktuálnímu tématu PPCP polutantů a jejím cílem je prezentovat aktuální poznatky a trendy v tomto oboru. Konference tímto vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání napříč obory.

Využijte do 10. října 2017 možnosti sníženého včasného registračního poplatku!

Více informací: http://www.bids.cz/cz/konference/Aktualni_otazky_vodohospodarske,_polutanty_moderni_doby/392

Kurzy pro odborné lesní hospodáře

20.4.2017
8.3016.30
27.4.2017
8.3016.30
19.10.2017
8.3016.30
9.11.2017
8.3016.30

Ústav zemědělské ekonomiky a informací připravil pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Cílem seminářů je poskytnout zájemcům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.

Celkem čtyři semináře se uskuteční 20. dubna ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škola B. Schwarzenberga v Písku, 27. dubna na Zámku Křtiny, 19. října ve Střední lesnické škole v Hranicích a poslední setkání bude 9. listopadu hostit Česká lesnická akademie Trutnov.

Program kurzu

08:30 – 9:00 Registrace

09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství

10:40 – 12:10 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

12:10 – 12:30 Hospodářská úprava lesů

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15 Finanční podpory v lesním hospodářství

14:20 – 15:20 Ochrana lesa

15:30 – 16:30 Ochrana lesa

16:30 Zhodnocení a ukončení kurzu

Více informací, kontakt a přihlášku najdete na stránkách ÚZEI: http://www.uzei.cz/akce/vzdelavaci-kurzy-pro-odborne-lesni-hospodare7

XX. Sněm lesníků – 25 let od transformace a založení LČR

9.11.2017
9.0015.30

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků je shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku od jeho založení až do současnosti. Dále je cílem sněmu posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání je také posoudit silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti, s ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.

Podrobné informace a program najdete zde: http://www.cesles.cz/odborne-akce/konference/xx-snem-lesniku-25-let-od-transformace-a-zalozeni-lcr

Ukliď Brdy 2017

11.11.2017
9.0015.00

UKLIĎ BRDY 2017 PODZIM

Dobrovolnická akce na pomoc brdské přírodě

KDY: sobota 11. listopadu 2017od 9.00 hodin do cca 15.00 hodin

TRASY:

Trasa č. 1
Nepomuk – Pod Plešcem – Pourka – Nepomuk, 9 km
Sraz: Lesní správa VLS, Nepomuk 43
GPS: 49.6454747N, 13.8341817E

Trasa č. 2
Vodní nádrž Octárna – U Rusínské boudy – U jedle – Obecnice, 9 km
Sraz: Vodní nádrž Octárna nad Obecnicí (u hájovny)
GPS: 49.7183169N 13.9284444E

Trasa č. 3
Těňský plac – Hulatovna – Kaštánek – Dobrotivská – K Dubu – Těnský plac, 7,8 km
Sraz: Těňský plac
GPS: 49.444250N, 13.474107E

Trasa č. 4
Neřežín – okolí hradu Valdek – Na Hlíně – Malá Víska – Neřežín, 10,5 km
Sraz: Neřežín, nad vodní nádrží Záskalská
GPS: 49.7881361N 13.8835136E

Trasa č. 5
Kratší varianta Míšov – Kuťkovská louka – Míšov. Delší varianta Míšov – Kuťkovská louka – Břízkovec – Padrtě – Teslínský klášter – Míšov
Sraz: Gril (OÚ) Míšov
GPS: 49.372288N, 13.433039E

Kontakt a podrobnosti k přihlášení a akci najdete zde

Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky

14.11.2017
9.0014.30

Česká lesnická společnost, z. s. Vás srdečně zve na odborný seminář: Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky
Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s. p. a Lesů ČR, s. p., ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem

Termín: 14. listopadu 2017 (úterý)
Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

Podrobnosti k semináři a přihlášku najdete zde