Kalendář událostí

Vzdělávací semináře v lesním hospodářství

13.9.2017
14.9.2017
19.9.2017
20.9.2017
26.9.2017
27.9.2017
18.10.2017
19.10.2017

Ministerstvo zemědělství, Sekce lesního hospodářství pořádá semináře na tato témata:

Ekonomické nástroje v lesním hospodářství. Litomyšl 13. 9. a Modrá 27. 9.

Lesní hospodářství v evropsky významných lokalitách. Litomyšl 14. 9. a Modrá 26. 9.

Právní úprava v oblasti lesního hospodářství. Plzeň 19. 9. a Znojmo 18. 10.

Preventivní opatření v LH a optimalizace managementu spárkaté zvěře. Plzeň 20. 9. a Znojmo 19. 10.

Podrobnosti a program zde

Kurzy pro odborné lesní hospodáře

20.4.2017
8.3016.30
27.4.2017
8.3016.30
19.10.2017
8.3016.30
9.11.2017
8.3016.30

Ústav zemědělské ekonomiky a informací připravil pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Cílem seminářů je poskytnout zájemcům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.

Celkem čtyři semináře se uskuteční 20. dubna ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škola B. Schwarzenberga v Písku, 27. dubna na Zámku Křtiny, 19. října ve Střední lesnické škole v Hranicích a poslední setkání bude 9. listopadu hostit Česká lesnická akademie Trutnov.

Program kurzu

08:30 – 9:00 Registrace

09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství

10:40 – 12:10 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

12:10 – 12:30 Hospodářská úprava lesů

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15 Finanční podpory v lesním hospodářství

14:20 – 15:20 Ochrana lesa

15:30 – 16:30 Ochrana lesa

16:30 Zhodnocení a ukončení kurzu

Více informací, kontakt a přihlášku najdete na stránkách ÚZEI: http://www.uzei.cz/akce/vzdelavaci-kurzy-pro-odborne-lesni-hospodare7