Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

Strnady – 26. dubna 2017 – Zda nalétává podkorní hmyz raději na odvětvené nebo neodvětvené lapáky a jaký vliv na jejich obsazení má doba, kdy jsou v lese položeny, zjišťovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. K výzkumu vybrali dvě lokality na území Lesní správy Vítkov v blízkosti přehradní nádrže Kružberk. Tato lesní správa je součástí širšího gradačního území lýkožrouta smrkového a l. severského na severní Moravě a ve Slezsku.
CELÝ ČLÁNEK »

Myslivci spolupracují při pozemkových úpravách i preventivních opatřeních v krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) mají mnohdy v krajině společné zájmy a úkoly. Proto spolu již delší dobu spolupracují a toto partnerství se dále prohlubuje. Konkrétní podoba spolupráce SPÚ a ČMMJ je popsána a zakotvena ve smlouvě, kterou obě organizace loni podepsaly.

Díky rekordnímu zisku chystají VLS další investice

Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) v uplynulém období meziročně zvýšil svůj hrubý zisk před zdaněním (EBT) o 15 procent na 416 milionů korun, nárůst čistého zisku (EAT) je pak vyšší o polovinu, v celkové výši 337 milionů korun. Hospodaření podniku tak umožní realizovat celou řadu investičních akcí.

Publikace informuje o problémech v ochraně lesa

Co všechno mělo vliv na poškození lesů v loňském roce a na jaké škodlivé činitele by si měli dát lesníci pozor v roce letošním, shrnuje publikace Zpravodaj ochrany lesa. Jako již tradičně vyšla u příležitosti konání mezinárodní konference Škodliví činitelé v lesích Česka, kterou v Průhonicích pořádala Lesní ochranná služba při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zpravodaj ochrany lesa  přináší čerstvé poznatky z českých, slovenských a polských lesů. V jednotlivých článcích se čtenáři dozví, jaký vliv na stav porostů v konkrétních oblastech měli živočišní škůdci, jak a kde nejvíce se projevují houbové choroby nebo jaké jsou změny v registraci přípravků na ochranu lesa pro rok 2017. Dvacátý svazek Zpravodaje ochrany lesa je dostupný na webových stránkách VÚLHM, konkrétně na tomto odkazu: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_20-2017.pdf.pdf

Africký mor prasat – výzva pro evropské myslivce

Českomoravská myslivecká jednota a Státní veterinární správa České republiky informují o nebezpečí v podobě afrického moru prasat. Na toto téma se nedávno konal v Bruselu workshop „Příprava evropských myslivců na Africký mor prasat“ (AMP), který zorganizovala FACE  (The European Federation of Associations for Hunting and Conservation) ve spolupráci s CIC (Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře). AMP je vysoce nakažlivé onemocnění se 100 % letalitou u domácích a divokých prasat, které se dokáže velmi rychle šířit.