Přípravné dřeviny mají dobré produkční i energetické vlastnosti

Přípravné dřeviny mají dobré produkční i energetické vlastnosti

V současné době roste poptávka po zdrojích energeticky využitelné biomasy pro lokální topeniště, ale i pro velké energetické celky – teplárny a elektrárny. Zvýšení produkce energetické biomasy také vyplývá z Národního lesnického programu II,
CELÝ ČLÁNEK »

Přijďte si popovídat s výzkumníky na Zemi živitelku do Českých Budějovic

Země živitelka - logo

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se spolu s dalšími resortními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství jako tradičně představí na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Právě vyšla Ročenka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za rok 2015

Ročenka 2015_nižší rozlišení