Odolají lesy přírodních rezervací Hrubého Jeseníku v budoucnosti kůrovci?

Odolají lesy přírodních rezervací Hrubého Jeseníku v budoucnosti kůrovci?

Za současných klimatických a porostních podmínek nelze v horských smrčinách Hrubého Jeseníku (v oblasti rezervací zaměřených na ochranu přírody) vyloučit výskyt intenzivní větrné nebo hmyzí disturbance (kalamity). Častější výskyt poměrně rozsáhlých disturbancí nutí k zamyšlení nad jejich dalším managementem. Proto se současný výzkum soustřeďuje na to, zda se narušené ekosystémy obnoví, či dojde ke ztrátám starých pralesovitých porostů a s nimi souvisejícímu poklesu druhové rozmanitosti.
CELÝ ČLÁNEK »

V České republice byl poprvé potvrzen výskyt afrického moru prasat

V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázalo nákazu u jednoho kusu uhynulého divokého prasete na Zlínsku. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy (SVS). Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.

Spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les je velmi úspěšná

Projekt lesní dílny, který se pro Středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách začne realizovat ještě letos, je už v pořadí osmým přeshraničním projektem, který se může uskutečnit díky velmi úzké spolupráci Správ národních parků Šumava a Bavorského lesa.

Za vykácení dřevin, zničení mokřadu a poškození půdního povrchu v CHKO dostala firma pokutu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 520 tisíc korun stavební společnosti AQUASYS spol. s r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Je to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy u obce Škrdlovice. Pochybení se firma dopustila na jaře roku 2015. Sankci 520 tisíc korun firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně za vykácení nejméně 1400 metrů čtverečních dřevin bez povolení a dále za navezení a rozhrnování stavebních a demoličních odpadů, zemin i kamení v CHKO.

Soutěž YPEF: Mladí lidé se zajímají o lesnictví

Celkem 12 nejlepších tříčlenných družstev z celé České republiky se utkalo v národním kole soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Vítězové národního kola budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále v maďarské Šoproni. Cílem této soutěže, která je určena mládeži od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví.

Pražské lesy otevírají novou medárnu

Lesy hlavního města Prahy otevřou ve čtvrtek 22. června ve svém areálu v Práčské ulici novou medárnu. Vznikala za podpory hlavního města Prahy od září 2016 přestavbou nevyužité bývalé dílny a bude sloužit jako provozní zázemí pro dlouhodobý projekt Návrat včel do pražských lesů, který Lesy hl. m. Prahy realizují již od roku 2011.