Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

Strnady – 26. dubna 2017 – Zda nalétává podkorní hmyz raději na odvětvené nebo neodvětvené lapáky a jaký vliv na jejich obsazení má doba, kdy jsou v lese položeny, zjišťovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. K výzkumu vybrali dvě lokality na území Lesní správy Vítkov v blízkosti přehradní nádrže Kružberk. Tato lesní správa je součástí širšího gradačního území lýkožrouta smrkového a l. severského na severní Moravě a ve Slezsku.
CELÝ ČLÁNEK »

Aplikace Senoseč opět pomůže zachraňovat zvířata

 

Nadchází doba, kdy zemědělci vyrážejí posekat své louky a s ní se zvyšuje riziko, že společně s vysokou trávou nechtěně pokosí i zvířata, která se v ní ukrývají. Zejména mláďata srnčí zvěře jsou senosečí ohrožena. K jejich záchraně slouží webový portál a mobilní aplikace Senoseč on-line. Od roku 2014 na tomto projektu spolupracují Česká zemědělská univerzita, Ministerstvo životního prostředí, dobrovolníci a myslivci. Jeho využití v praxi rychle roste a díky tomu bylo loni zachráněno 553 zvířat. 

Myslivci spolupracují při pozemkových úpravách i preventivních opatřeních v krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) mají mnohdy v krajině společné zájmy a úkoly. Proto spolu již delší dobu spolupracují a toto partnerství se dále prohlubuje. Konkrétní podoba spolupráce SPÚ a ČMMJ je popsána a zakotvena ve smlouvě, kterou obě organizace loni podepsaly.

Díky rekordnímu zisku chystají VLS další investice

Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) v uplynulém období meziročně zvýšil svůj hrubý zisk před zdaněním (EBT) o 15 procent na 416 milionů korun, nárůst čistého zisku (EAT) je pak vyšší o polovinu, v celkové výši 337 milionů korun. Hospodaření podniku tak umožní realizovat celou řadu investičních akcí.

Publikace informuje o problémech v ochraně lesa

Co všechno mělo vliv na poškození lesů v loňském roce a na jaké škodlivé činitele by si měli dát lesníci pozor v roce letošním, shrnuje publikace Zpravodaj ochrany lesa. Jako již tradičně vyšla u příležitosti konání mezinárodní konference Škodliví činitelé v lesích Česka, kterou v Průhonicích pořádala Lesní ochranná služba při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zpravodaj ochrany lesa  přináší čerstvé poznatky z českých, slovenských a polských lesů. V jednotlivých článcích se čtenáři dozví, jaký vliv na stav porostů v konkrétních oblastech měli živočišní škůdci, jak a kde nejvíce se projevují houbové choroby nebo jaké jsou změny v registraci přípravků na ochranu lesa pro rok 2017. Dvacátý svazek Zpravodaje ochrany lesa je dostupný na webových stránkách VÚLHM, konkrétně na tomto odkazu: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_20-2017.pdf.pdf