Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda.

Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda.

Strnady – 29. 9. 2016 – Jak předcházet stresům ze sucha, chřadnutí a rozpadu smrkových porostů, které dřeviny jsou vhodné pro zalesňování, jaké jsou aspekty přirozené obnovy smrkového lesa ve vyšších polohách? Na tyto a další palčivé otázky, související s měnícími se podmínkami prostředí, se snaží odpovědět současný lesnický výzkum.
CELÝ ČLÁNEK »

Volba Stromu roku 2016 dá zelenou další výsadbě

Libanska-borovicka_detailJeště 14 dní mohou lidé hlasovat v celostátní anketě Strom roku 2016. Anketa, kterou již od roku 2002 pořádá brněnská Nadace Partnerství, si klade za cíl podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí. Zároveň chce pořádající nadace veřejnosti představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si pozornost. Hlasování o tom, který z 12 majestátních finalistů je ten nejkrásnější, skončí 10. října. Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti Dne stromů, který se v České republice slaví 20. října. Vítězný Strom roku vyhrává poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku.

Myslivecká statistika 2015/2016 – rekordy bez radosti

Wild boar in autumn forest

Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté zvěře, výrazným snižováním stavů zvěře drobné a vzestupem predátorů. Jako podklad pro výše uvedené grafy a hodnocení byly použity údaje Českého statistického úřadu za rok 2015 (Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – 2015 na stránkách www.czso.cz).

Lesy přístupné lidem na vozíku

Kolektiv pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracuje na projektu, jež má za úkol zmapovat současnou situaci a vytvořit podklady pro navrhování stezek v přírodě pro rekreaci lidí na vozíku, resp. lidi se sníženou mobilitou. Snahou je mimo jiné zmapovat názory a požadavky této skupiny návštěvníků lesa a pro tyto účely byl vytvořen dotazník pro zjištění dané problematiky a dalších věcí s tím souvisejících, viz odkaz níže.

Lesníci Vojenských lesů a statků z Karlovarska chtějí obnovit tradici sběru kaštanů

kastany

Pamatujete doby, kdy byl podzim na školách ve znamení pouštění draků, barevného listí, ale také sběru kaštanů? Pod názvem KAŠTANOBRANÍ 2016 chce karlovarská divize státního podniku Vojenské lesy a statky obnovit tuto tradici v regionu kolem Doupovských hor u západočeské metropole.